iPhone - Nhạc chuông, công tắc Chuông/Im lặng và rung

background image

Nhạc chuông, công tắc Chuông/Im lặng và rung

iPhone co các kiểu nhạc chuông dùng cho các cuộc gọi đến, Đồng hồ báo thức và Hẹn giờ. Bạn
cũng co thể mua nhạc chuông từ các bài hát trong iTunes. Sử dụng công tắc Chuông/Im lặng
để bật hoặc tắt nhạc chuông và cài đặt Âm thanh để đặt tùy chọn rung. Theo mặc định, iPhone
rung khi no ở chế độ chuông hoặc chế độ im lặng.
Đặt nhạc chuông mặc định: Truy cập Cài đặt > Âm thanh > Nhạc chuông.
Bật hoặc tắt nhạc chuông: Bấm nhẹ công tắc trên sườn iPhone. Xem “Công tắc Chuông/Im
lặng” ở trang 11.

Quan trọng

Đồng hồ báo thức vẫn kêu cho dù bạn đặt công tắc Chuông/Im lặng ở chế độ im

lặng.
Đặt iPhone ở chế độ rung: Truy cập Cài đặt > Âm thanh. Các điều khiển riêng biệt cho phép
bạn đặt rung cho cả chế độ chuông và im lặng.

Đặt riêng một kiểu nhạc chuông
cho một liên hệ

Trong Danh bạ, chọn một liên hệ, chạm vào sửa, rồi chạm vào Nhạc
chuông và chọn một nhạc chuông.

Mua nhạc chuông từ iTunes Store

Xem “Mua nhạc, sách noi và âm” ở trang 120.

Để biết thêm thông tin, hãy xem “Công tắc Âm thanh và Chuông/Im lặ ng” ở trang 167.