iPhone - Kết nối Siri

background image

Kết nối Siri

Nếu Siri đang gặp vấn đề

Thỉnh thoảng, Siri co thể gặp vấn đề trong việc hiểu bạn. Ví dụ: môi trường nhiều tiếng ồn co
thể khiến Siri kho nghe thấy những gì bạn noi. Nếu bạn noi co trọng âm, co thể mất thời gian để
Siri quen với giọng noi của bạn. Nếu Siri không nghe rõ bạn noi, bạn co thể sửa.

Siri hiển thị những gì no nghe thấy bạn noi, cùng với câu trả lời.
Sửa những gì Siri nghe thấy bạn nói: Chạm vào bong bong hiển thị những gì Siri nghe thấy
bạn noi. Sửa yêu cầu bằng cách chạm vào, hoặc chạm vào trên bàn phím để đọc chính tả.
Để biết thông tin về sử dụng đọc chính tả, hãy xem “Đọc chính tả” ở trang 56
Nếu một số văn bản được gạch chân màu lam, hãy chạm vào văn bản và Siri sẽ gợi ý một số thay
thế. Chạm vào một trong các gợi ý, hoặc thay thế văn bản bằng cách nhập hoặc đọc chính tả.
Sửa Siri bằng giọng nói: Chạm vào , sau đo noi lại hoặc làm rõ yêu cầu của bạn. Ví dụ:
“I meant Boston”.

Khi kết nối với Siri, đừng noi những gì bạn không muốn—chỉ noi với Siri những gì bạn muốn.
Sửa thư hoặc tin nhắn văn bản: Nếu Siri hỏi xem bạn co muốn gửi tin nhắn không, hãy noi
những điều như:
“Change it to: Call me tomorrow.”
“Add: See you there question mark.”
“No, send it to Bob.”
“No.” (to keep the message without sending it)
“Cancel.”
Để yêu cầu Siri đọc tin nhắn cho bạn, hãy noi “Read it back to me” hoặc “Read me the message”.
Nếu tin nhắn đúng, bạn co thể noi một vài nội dung như “Yes, send it”.
Xem “Mail” ở trang 50 và “Tin nhắn” ở trang 46.

44

Chương 4

Siri

background image

Cach Siri ghi nhớ

Siri hoạt động ngay khi khởi động mà không cần thiết lập và trở nên tốt hơn theo thời gian. Siri
ghi nhớ về ngữ điệu của bạn và những đặc tính khác của giọng noi, đồng thời phân loại giọng
noi của bạn thành một trong các phương ngữ hoặc ngữ điệu mà no hiểu. Khi nhiều người sử
dụng Siri và no tiếp xúc với nhiều biến thể ngôn ngữ hơn, việc nhận diện sẽ cải thiện và Siri sẽ
hoạt động còn tốt hơn.

Môi trường nhiều tiếng ồn

Trong môi trường nhiều tiếng ồn, hãy giữ iPhone gần miệng, nhưng không noi trực tiếp vào
cạnh dưới. Tiếp tục noi rõ ràng và tự nhiên. Chạm vào khi bạn noi xong.

Bạn cũng co thể thử giữ iPhone gần tai để noi với Siri.

Kết nối mạng

Siri co thể cho bạn biết no đang gặp sự cố khi kết nối mạng. Vì Siri dựa trên các dịch vụ của
Apple để nhận diện giọng noi và các dịch vụ khác, bạn cần kết nối Wi-Fi hoặc di động 3G hay 4G
tốt vào Internet.