iPhone - Hỗ trợ TTY

background image

Hỗ trợ TTY

Bạn co thể dùng dây cáp Bộ điều hợp TTY của iPhone (được bán riêng ở nhiều khu vực) đế kết
nối iPhone với một máy TTY. Truy cập www.apple.com/vn/store (co thể không khả dụng ở mọi
khu vực) hoặc kiểm tra với nhà cung cấp Apple tại địa phương bạn.
Kết nối iPhone với may TTY: Truy cập Cài đặt > Điện thoại và bật TTY, rồi kết nối iPhone của
bạn vào máy TTY bằng Bộ điều hợp TTY của iPhone.

Khi TTY được bật trên iPhone, biểu tượng TTY sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái ở đầu màn
hình. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng một máy TTY cụ thể, hãy xem tài liệu phát hành
cùng với máy.