iPhone - Tính năng bảo mật

background image

Tính năng bảo mật

Tính năng bảo mật giúp bảo vệ thông tin trên iPhone khỏi bị người khác truy cập.

Mật khẩu và bảo vệ dữ liệu

Bạn co thể đặt mật khẩu mà bạn phải nhập vào mỗi lần bật hoặc khởi động iPhone.
Đặt mật khẩu: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Khoa bằng Mật khẩu và nhập mật khẩu 4 chữ
số, rồi nhập lại mật khẩu để xác minh. iPhone sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu để mở khoa hoặc
để hiển thị cài đặt khoa bằng mật khẩu.

37

Chương 3

Thông tin cơ bản

background image

Đặt mật khẩu sẽ bật bảo vệ dữ liệu. Bảo vệ dữ liệu sử dụng mật khẩu của bạn làm khoa để mã
hoa thư và tệp đính kèm được lưu trên iPhone. (Bảo vệ dữ liệu cũng co thể được sử dụng bởi
một số ứng dụng khả dụng trên App Store). Thông báo ở cuối màn hình Khoa bằng Mật khẩu
trong Cài đặt cho biết liệu bảo vệ dữ liệu đã được kích hoạt chưa.
Để tăng tính bảo mật của iPhone, hãy tắt Mật khẩu Đơn giản và sử dụng mật khẩu dài hơn kết
hợp các số, chữ cái, dấu câu và các ký tự đặc biệt. Xem “Khoa bằng Mật khẩu” ở trang 171.

Quan trọng

Trên iPhone 3GS không được cài sẵn iOS 4 hoặc phiên bản cao hơn, bạn cũng phải

khôi phục phần mềm iOS để kích hoạt bảo vệ dữ liệu. Xem “Cập nhật và khôi phục phần mềm
của iPhone” ở trang 181.
Tranh sử dụng khẩu lệnh khi iPhone bị khóa: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung> Khoa bằng
Mật khẩu và tắt Khẩu Lệnh. Mở khoa iPhone để sử dụng khẩu lệnh.

Tìm iPhone

Tìm iPhone giúp bạn định vị và bảo mật iPhone của mình bằng ứng dụng Tìm iPhone miễn phí
trên iPhone, iPad hoặc iPod touch khác hoặc sử dụng trình duyệt web trên máy Mac hoặc PC đã
đăng nhập vào www.icloud.com hoặc www.me.com.

Tìm iPhone bao gồm:

Â

Định vị trên bản đồ: Xem vị trí gần đúng của iPhone của bạn trên bản đồ toàn màn hình.

Â

Gửi Tin nhắn hoặc Phat Âm thanh: Cho phép bạn soạn thông báo sẽ hiển thị trên màn hình
iPhone hoặc phát âm thanh với âm lượng tối đa trong hai phút ngay cả khi công tắc Chuông/
Im lặng được đặt là im lặng.

Â

Khóa bằng Mật khẩu Từ xa: Cho phép bạn khoa từ xa iPhone của mình và tạo mật khẩu 4
chữ số nếu bạn chưa đặt mật khẩu trước đo

Â

Xóa Từ xa: Cho phép bạn bảo vệ bảo mật bằng cách xoa mọi phương tiện và dữ liệu trên
iPhone, khôi phục về cài đặt khi xuất xưởng.

Quan trọng

Trước khi bạn co thể sử dụng những tính năng này, Tìm iPhone phải được bật trong

cài đặt iCloud hoặc MobileMe trên iPhone của bạn. Chỉ co thể bật Tìm iPhone trong một tài
khoản.

Bật Tìm iPhone bằng iCloud

Truy cập Cài đặt > iCloud và bật Tìm iPhone.

Bật Tìm iPhone bằng MobileMe

Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chạm vào tài khoản MobileMe của
bạn, rồi bật Tìm iPhone.

Xem “iCloud” ở trang 16 hoặc “Thiết lập thư và các tài khoản khác” ở trang 16.

Làm sạch iPhone