iPhone - Bản ghi

background image

Bản ghi

Ghi âm: Chạm vào hoặc nhấn nút giữa trên tai nghe iPhone. Chạm vào để tạm dừng hoặc

để dừng ghi âm hoặc bấm nút giữa trên tai nghe iPhone.

Điều chỉnh mức độ ghi âm

Di chuyển micrô gần hơn hoặc ra xa khỏi nơi bạn đang ghi âm. Để đạt
được chất lượng ghi âm tốt hơn, mức to nhất trên đồng hồ nên nằm
trong khoảng -3 dB và 0 dB.

Phat hoặc tắt âm khởi động/dừng Sử dụng công tắc Chuông/Im lặng của iPhone. (Ở một số khu vực, hiệu

ứng âm thanh cho Ghi âm được phát ngay cả khi công tắc Bật chuông/Im
lặng được đặt ở chế độ im lặng).

Sử dụng ứng dụng khac trong khi
ghi âm

Bấm nút Home và mở ứng dụng. Để trở về Ghi âm, chạm vào thanh
màu đỏ ở đầu màn hình.

138

background image

Nghe bản ghi

Phat bản ghi: Chạm vào , chạm vào bản ghi nhớ, rồi chạm vào . Chạm vào để phát.

Cắt hoặc gắn lại

nhãn bản ghi.