iPhone - Giới thiệu về iTunes Store

background image

Giới thiệu về iTunes Store

Sử dụng iTunes Store để thêm nội dung vào iPhone của bạn. Bạn co thể duyệt và mua nhạc,
chương trình TV, sách noi, âm báo và nhạc chuông. Bạn cũng co thể mua hoặc thuê phim hay tải
về và phát podcast hoặc bộ sưu tập iTunes U. Bạn cần ID Apple để mua nội dung. Xem “Cài đặt
Store” ở trang 127.

Ghi chú: iTunes Store co thể không khả dụng ở tất cả các khu vực và nội dung iTunes Store co
thể khác nhau theo khu vực. Các tính năng co thể thay đổi.

Để truy cập iTunes Store, iPhone phải được kết nối Internet. Xem “Mạng” ở trang 169.