iPhone - Giới thiệu về Game Center

background image

Giới thiệu về Game Center

Khám phá trò chơi mới và chia sẻ trải nghiệm trò chơi của mình với bạn bè trên khắp thế giới
trong Game Center. Mời bạn bè chơi hoặc sử dụng tự động ghép để tìm các đối thủ xứng đáng
khác. Kiếm điểm thưởng bằng cách đạt thành tích cụ thể trong trò chơi, xem thành tích mà bạn
bè bạn đã đạt được và kiểm tra bảng xếp hạng để xem ai là người chơi giỏi nhất.

Ghi chú: Game Center co thể không khả dụng ở mọi khu vực và tính khả dụng của trò chơi co
thể thay đổi.

Để sử dụng Game Center, bạn cần co kết nối Internet và ID Apple. Nếu bạn không co ID Apple,
bạn co thể tạo tài khoản mới trong Game Center, như mô tả bên dưới.

Xem người chơi giỏi nhất.

Pha

̉n hồi đề nghị kết bạn.

Xem danh sách thành
tích trò chơi.

Chơi tro

̀ chơi.

Tìm người chơi cùng.

Cho

̣n một trò để chơi.

Mời bạn bè chơi cùng.

Thông báo trạng thái của bạn, thay đổi ảnh hoặc đăng xuất.