iPhone - Các biểu tượng trạng thái

background image

Cac biểu tượng trạng thai

Các biểu tượng trên thanh trạng thái ở đầu màn hình cung cấp thông tin về iPhone:

Biểu tượng

trạng thái

Chức năng

Tín hiệu điện thoại di động*

Cho biết liệu bạn co đang trong vùng phủ song của
mạng di động và co thể thực hiện và nhận cuộc gọi hay
không. Vạch càng nhiều, tín hiệu càng mạnh. Nếu không
co tín hiệu thì các thanh được thay thế bằng “Không co
D.vụ”.

Chế độ trên may bay

Cho biết chế độ trên máy bay đang bật—bạn không thể
sử dụng điện thoại, truy cập Internet hoặc sử dụng các
thiết bị Bluetooth®. Không co các tính năng không dây.
Hãy xem “Chế độ trên máy bay” ở trang 164.

UMTS

Cho biết co mạng 4G UMTS (GSM) của nhà cung cấp của
bạn và iPhone co thể kết nối Internet qua mạng đo. (Chỉ
co trên iPhone 4S. Không sẵn co ở mọi khu vực). Hãy
xem “Mạng” ở trang 169.

UMTS/EV-DO

Cho biết co mạng 3G UMTS (GSM) hoặc EV-DO (CDMA)
của nhà cung cấp của bạn và iPhone co thể kết nối với
Internet qua mạng đo. Hãy xem “Mạng” ở trang 169.

EDGE

Cho biết co mạng EDGE (GSM) của nhà cung cấp của bạn
và iPhone co thể kết nối Internet qua mạng đo. Hãy xem
“Mạng” ở trang 169.

GPRS/1xRTT

Cho biết co mạng GPRS (GSM) hoặc 1xRTT (CDMA) của
nhà cung cấp của bạn và iPhone co thể kết nối Internet
qua mạng đo. Hãy xem “Mạng” ở trang 169.

Wi-Fi*

Cho biết iPhone được kết nối Internet qua mạng Wi-Fi.
Càng nhiều vạch, kết nối càng mạnh. Hãy xem “Wi-Fi” ở
trang 164.

Điểm truy cập Ca nhân

Cho biết rằng iPhone được kết nối với một iPhone khác
cung cấp Điểm truy cập Cá nhân. Hãy xem “Điểm truy
cập Cá nhân” ở trang 167.

Đồng bộ hóa

Cho biết rằng iPhone đang đồng bộ hoa với iTunes.

Hoạt động của mạng

Cho biết hoạt động của mạng. Một số ứng dụng của bên
thứ ba cũng co thể dùng biểu tượng này để biểu thị một
quá trình đang hoạt động.

Chuyển Cuộc gọi

Cho biết rằng Chuyển Cuộc gọi được thiết lập trên
iPhone. Hãy xem “Chuyển cuộc gọi” ở trang 64.

VPN

Cho biết bạn được kết nối mạng bằng VPN. Hãy xem
“Mạng” ở trang 169.

Khóa

Cho biết rằng iPhone đã được khoa. Hãy xem “Nút Bật/
Tắt” ở trang 10.

TTY

Cho biết rằng iPhone được đặt để làm việc với máy TTY.
Hãy xem “Hỗ trợ TTY” ở trang 162.

12

Chương 1

Tổng quan về iPhone

background image

Biểu tượng

trạng thái

Chức năng

Phat

Cho biết rằng một bài hát, sách noi hoặc podcast
đang phát. Hãy xem “Phát bài hát và âm thanh khác” ở
trang 77.

Khóa hướng dọc

Cho biết rằng màn hình iPhone được khoa ở hướng dọc.
Hãy xem “Xem theo hướng dọc hoặc ngang” ở trang 22.

Bao thức

Cho biết rằng báo thức được đặt. Hãy xem “Đặt báo
thức” ở trang 110.

Dịch vụ Định vị

Cho biết rằng mục đang sử dụng Dịch vụ Định vị. Hãy
xem “Dịch vụ Định vị” ở trang 166.

Bluetooth*

Biểu tượng màu lam hoặc màu trắng: Bluetooth đang bật
và được ghép đôi với thiết bị khác.
Biểu tượng màu xám: Bluetooth đang bật và được ghép
đôi với một thiết bị nhưng thiết bị ngằm ngoài phạm vi
hoặc đã bị tắt.
Không có biểu tượng: Bluetooth bị tắt hoặc không được
ghép đôi với thiết bị.
Hãy xem “Thiết bị Bluetooth” ở trang 35.

Pin Bluetooth

Cho biết dung lượng pin của thiết bị Bluetooth ghép nối
được hỗ trợ.

Pin

Cho biết dung lượng pin hoặc trạng thái sạc. Hãy xem
“Pin” ở trang 36.

* Việc sử dụng các phụ kiện nhất định với iPhone co thể ảnh hưởng đến hiệu suất mạng không
dây.

13

Chương 1

Tổng quan về iPhone