iPhone - Siri’yi düzeltme

background image

Siri'yi düzeltme

Siri sorun yaşıyorsa

Siri bazen sizi anlamakta sorun yaşayabilir. Örneğin, gürültülü bir ortam, Siri'nin söylediklerinizi
duymasını zorlaştırabilir. Eğer aksanlı konuşuyorsanız, Siri'nin söylediklerinizi anlaması biraz
zaman alabilir. Siri sizi doğru olarak duyamıyorsa, düzeltmeler yapabilirsiniz.

Siri, söylediklerinizden ne duyduğunu, yanıtıyla beraber gösterir.
Siri’nin söylediklerinizden ne duyduğunu düzeltme: Siri’nin söylediklerinizden ne duyduğunu
gösteren konuşma balonuna dokunun. İsteğinizi yazarak düzenleyin veya dikte etmek için
klavyedeki simgesine dokunun.
Dikteyi kullanma hakkında bilgi için, bakınız: “Dikte” sayfa 57.
Metnin bir kısmının altı maviyle çizilmişse o metne dokunun; Siri bazı alternatifler önerir.
Önerilerden birine dokunun veya metni yazarak ya da dikte ederek değiştirin.
Siri’yi sesli düzeltme: simgesine dokunun, sonra isteğinizi yeniden ifade edin veya açıklayın.
Örneğin “I meant Boston" gibi.

Siri'yi düzeltirken, ne yapmak istemediğinizi değil, sadece ne yapmak istediğinizi Siri'ye söyleyin.
Bir e-postayı veya mesajı düzeltme: Siri size iletiyi veya mesajı göndermek isteyip istemediğinizi
sorarsa, şunun gibi şeyler söyleyebilirsiniz:
“Change it to: Call me tomorrow.”
“Add: See you there question mark.”
“No, send it to Bob.”
“No.” (iletiyi veya mesajı göndermeden tutmak için)
“Cancel.”

44

Bölüm 4

Siri

background image

Siri'nin iletiyi veya mesajı size okuması için “Read it back to me” veya “Read me the message”
ifadesini söyleyin. Eğer doğruysa “Yes, send it” gibi bir şey söyleyebilirsiniz.
Bakınız: “Mail” sayfa 51 ve “Mesajlar” sayfa 47.

Siri nasıl öğrenir

Siri, hemen başlangıçta hiçbir ayar yapılmadan çalışır ve zamanla daha da iyileşir. Siri, aksanınızı
ve sesinizin diğer karakteristik özelliklerini öğrenir ve sesinizi, anladığı diyalektlerden veya
aksanlardan birisine kategorize eder. Siri'yi daha fazla kişi kullandıkça ve daha fazla dil
çeşitlemesine maruz kaldıkça, anlaması gelişir ve daha da iyi çalışır.

Gürültülü ortamlar

Gürültülü bir ortamda iPhone'u ağzınıza yakın tutun ama doğrudan alt kenarına doğru
konuşmayın. Anlaşılır ve doğal bir biçimde konuşmaya devam edin. Konuşmayı bitirdiğinizde
simgesine dokunun.

Siri'yle konuşmak için iPhone'u kulağınıza tutmayı da deneyebilirsiniz.

Ağ bağlantısı

Siri, size ağa bağlanmaya ilişkin sorun yaşadığını söyleyebilir. Siri, ses tanıma ve diğer servisler
için Apple sunucularına bağlı olduğundan, Internet için iyi bir 3G veya 4G hücresel bağlantısına
ya da Wi-Fi bağlantısına gereksinim duyarsınız.