iPhone - Videoları oynatma

background image

Videoları oynatma

Video oynatma: Videoya dokunun.

Denetimleri

göstermek

veya

gizlemek

için videoya

dokunun.

Videoyu

Apple TV ile

TV’de izleyin.

İleriye veya geriye sarmak için sürükleyin.

Bir bölüm

seçin.

Ses yüksekliğini

ayarlamak için sürükleyin.

Cars 2 iTunes'da var. Cars 2 © Disney/Pixar.

Oynatma denetimlerini gösterme
ya da gizleme

Video oynatılırken ekrana dokunun.

Ses yüksekliğini ayarlama

Ses yüksekliği sürgüsünü sürükleyin veya iPhone’un yanındaki ses
yüksekliği düğmelerini ya da iPhone kulaklığındaki ses yüksekliği
düğmelerini kullanın.

Videoyu ekranı dolduracak ya da
ekrana sığacak şekilde ölçekleme

veya

simgesine dokunun. Veya videoya çift dokunun.

Oynatmayı duraklatma veya
sürdürme

veya simgesine dokunun ya da iPhone kulaklığının ortasındaki

düğmeye basın.

Baştan başlama

Video bölümler içeriyorsa, oynatma çubuğunu ilerleme çubuğu boyunca
tamamen sola sürükleyin. Hiçbir bölüm yoksa, simgesine dokunun.
Videoda 5 saniyeden daha az ilerlemiş durumdaysanız, arşivinizde
bulunan bir önceki video açılır.

Belirli bir bölüme atlama (varsa)

simgesine dokunun ve daha sonra bir bölüm seçin.

Sonraki bölüme atlama (varsa)

simgesine dokunun veya iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye

hızlı bir şekilde iki kez basın.

136

background image

Önceki bölüme atlama (varsa)

simgesine dokunun veya iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye

hızlı bir şekilde üç kez basın. Videoda 5 saniyeden daha az ilerlemiş
durumdaysanız, arşivinizde bulunan bir önceki video açılır.

Geriye veya ileriye sarma

veya simgesini basılı tutun.

Video izlemeyi durdurma

Bitti düğmesine dokunun.

Farklı bir seslendirme dili seçme
(varsa)

simgesine dokunun ve daha sonra Ses listesinden bir dil seçin.

Altyazıları gösterme ya da gizleme
(varsa)

simgesine dokunun ve daha sonra Altyazı listesinden bir dil seçin veya

Kapalı seçeneğini seçin.

Gizli altyazıları gösterme veya
gizleme (varsa)

Ayarlar > Video bölümüne gidin.