iPhone - Müzik parçalarını, videoları ve daha fazlasını bulma

background image

Müzik parçalarını, videoları ve daha fazlasını bulma

Bir kategori seçin.

Satın aldıklarınızı

yeniden indirin.

İçerikleri tarama: Müzik veya Videolar gibi bir içerik türüne dokunun. Veya diğer içerikleri
taramak için Fazlası düğmesine dokunun.

İçerik arama

Ara’ya dokunun (Ara öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine
dokunun), arama alanına dokunup bir veya birden fazla sözcük girin ve
Ara düğmesine dokunun.

Öğeyi satın alma, gözden geçirme
veya öğeyi arkadaşınıza bildirme

Bilgi ekranı yoluyla hakkında daha fazla ayrıntı görmek istediğiniz öğeye
listede dokunun.

Sanatçı ve arkadaş önerilerini
bulma

Favori sanatçılarınızın yeni parçalarını bulmak veya arkadaşlarınızın
önerdiği müzikleri görmek için Ping’e dokunun (Ping öğesi görünmüyorsa
önce Fazlası düğmesine dokunun). Daha fazla bilgi için, bakınız:
“Sanatçıları ve arkadaşları takip etme” sayfa 124.

123