iPhone - SIM kartını takma

background image

SIM kartını takma

Takmanız için bir SIM kartı verildiyse, iPhone’u ayarlamadan önce onu takın.

14

background image

Önemli:

SIM kartı, GSM ağlara ve bazı CDMA ağlara bağlanırken hücresel servisleri

kullanmak için gereklidir. CDMA kablosuz ağında etkinleştirilmiş bir iPhone 4S de öncelikle
uluslararası dolaşım için olmak üzere bir GSM ağına bağlanmak için SIM kartı kullanabilir.
iPhone’unuz; kablosuz servis sağlayıcınızın, gerekli herhangi bir minimum servis anlaşmasının
tamamlanmasından sonra bile servis sağlayıcıları değiştirme ve uluslararası dolaşım konusunda
sınırlamalar içerebilecek politikalarına tabidir. Daha fazla ayrıntı için kablosuz servis sağlayıcınıza
danışın. Kullanılabilir hücresel ağ yetenekleri kablosuz ağa bağlıdır.

iPhone 4S için SIM kartını takma

Mikro SIM

kartı

Mikro SIM

kart tepsisi

Kağıt ataşı

veya SIM

çıkarma aracı

SIM kartını takma: SIM çıkarma aracını veya küçük bir ataşın ucunu SIM kart tepsisindeki deliğe
sokun. SIM kart tepsisini dışarı çekip SIM kartını gösterildiği gibi tepsiye yerleştirin. Üstünde SIM
kart olan tepsiyi hizalayarak dikkatli bir şekilde takın.