iPhone - Anımsatıcılarda arama yapma

background image

Anımsatıcılarda arama yapma

Bekleyen veya tamamlanmış anımsatıcıları hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Anımsatıcılar ada göre
aranır.
Anımsatıcıları Tarih görüntüsünde arama: simgesine dokunun, sonra Anımsatıcılarda Ara
düğmesine dokunun ve bir arama ifadesi girin.
Anımsatıcıları Liste görüntüsünde arama: simgesine dokunun, sonra Anımsatıcılarda Ara
düğmesine dokunun ve bir arama ifadesi girin.

Anımsatıcıları Ana Ekran’da da arayabilirsiniz. Bakınız: “Spotlight Araması” sayfa 178. Siri’den de
anımsatıcıları ada göre bulmasını isteyebilirsiniz. Bakınız: Bölüm 4, “Siri,” sayfa 40.

119

Bölüm 19

Anımsatıcılar