iPhone - Notlarda arama yapma

background image

Tüm notlarınızın metinlerinde arama yapabilirsiniz.
Notlarda arama yapma: Notlar listesini görüntülerken listenin en üstüne kaydırmak ve arama
alanını göstermek için aşağı itin, sonra alana dokunup aradığınız şeyi yazın.

Ana Ekran’dan da notlarda arama yapabilirsiniz. Bakınız: “Arama yapma” sayfa 30.