iPhone - Videoları YouTube’a gönderme

background image

Videoları YouTube’a gönderme

YouTube hesabınız varsa videoları doğrudan YouTube’da yayımlayabilirsiniz. Bakınız: “Fotoğrafları
ve videoları paylaşma” sayfa 96.

104

Bölüm 13

YouTube