iPhone - การค้นหาข้อความ

background image

การค้นหาข้อความ

คุณสามารถค้นหาในเนื้อหาของบทสนทนาในรายการข้อความ
ค้นหาบทสนทนา: แตะด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อให้ช่องค้นหาปรากฏขึ้น

แล้วป้อนข้อความที่คุณต้องการหา
คุณยังสามารถค้นหาบทสนทนาจากหน้าจอโฮม โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 28

67

บทที่ 9

ข้อความ

background image

ปฏิทิน

10

เกี่ยวกับปฏิทิน

ปฏิทินทำให้ติดตามตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถดูปฏิทินส่วนตัว หรือปฏิทินอื่นๆ

ในคราวเดียว คุณสามารถดูรายการกิจกรรมปฏิทิน ตามรายวัน รายเดือน หรือรายการสิ่งที่ต้องทำ

คุณสามารถค้นหา หัวเรื่อง ผู้รับเชิญ สถานที่ของกิจกรรม และโน้ตในปฏิทินของคุณ

หากคุณใส่วันเกิดในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ คุณสามารถดูวันเกิดเหล่านั้นในปฏิทิน
คุณยังสามารถสร้าง แก้ไข หรือยกเลิกการนัดหมายบน iPhone และเชื่อมข้อมูลกลับไปยัง

คอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทินของ Google, Yahoo หรือ iCal ถ้าคุณมีบัญชี

Microsoft Exchange หรือ iCloud คุณสามารถรับและตอบกลับการเชิญการประชุม