iPhone - ตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ

background image

ตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ

ใช้ตัวอักษรขาวบนพื้นดำเพื่อเปลี่ยนสีหน้าจอของ iPhone ซึ่งอาจทำให้อ่านหน้าจอได้ง่ายขึ้น

หากเปิดใช้ตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ หน้าจอจะเป็นเหมือนฟิล์มถ่ายรูปเนกาทีฟ
เปลี่ยนสีของหน้าจอ: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > อักษรขาวบนพื้นดำ

เลือกการพูด