iPhone - การอ่านหนังสือ

background image

การอ่านหนังสือขณะนอน: ใช้การล็อกตามแนวตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ iPhone หมุนหน้าจอเมื่อคุณหมุน

iPhone โปรดดู “การดูหน้าจอแนวตั้งหรือแนวนอน” ที่หน้า 21

พลิกหน้า:

แตะใกล้ขอบขวาหรือซ้ายของหน้า หรือปัดซ้ายหรือขวา ในการเปลี่ยนทิศทาง

พลิกหน้าเมื่อแตะที่ขอบซ้าย ไปที่ตั้งค่า > iBooks

ไปที่หน้าสารบัญ

แตะใกล้กับตรงกลางของหน้าปัจจุบันเพื่อให้แถบควบคุมปรากฏขึ้น

จากนั้นแตะ แตะรายการที่ต้องการเพื่อกระโดดข้ามไปที่ตำแหน่งนั้นๆ

หรือแตะ Resume เพื่อกลับไปหน้าปัจจุบัน

เพิ่มหรือลบที่คั่นหน้าหนังสือ

แตะปุ่มริบบิ้นเพื่อตั้งที่คั่นหน้าหนังสือ คุณสามารถสร้างที่คั่นหน้าหนังสือได้

หลายๆ อัน
ในการลบที่คั่นหน้าหนังสือ ให้แตะซ้ำที่ริบบิ้น
คุณไม่ต้องตั้งที่คั่นหน้าหนังสือเมื่อปิดหนังสือ เพราะ iBooks

จะจำหน้าที่คุณอ่านค้างไว้ และกลับไปที่หน้านั้นๆ เมื่อเปิดหนังสืออีกครั้ง

เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขไฮไลท์

แตะคำใดๆ ค้างไว้จนกระทั่งคำนั้นถูกเลือกไว้ ใช้ขอบจับเพื่อเปลี่ยนการเลือก

แล้วแตะ Highlight
ในการลบไฮไลท์ ให้แตะข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ แล้วแตะ Remove Highlight
ในการเปลี่ยนสีของไฮไลท์ แตะข้อความที่ไฮไลท์ จากนั้นแตะ Colors

และเลือกสีจากเมนู

121

บทที่ 30

iBooks

background image

เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขโน้ต

แตะคำใดๆ ค้างไว้จนกระทั่งคำนั้นถูกเลือกไว้ ใช้ด้ามจับเพื่อปรับการเลือก

แล้วแตะ Note พิมพ์ข้อความจำนวนหนึ่ง แล้วแตะ Done
ในการดูโน้ต แตะตัวบ่งชี้ที่ขอบใกล้กับข้อความที่ไฮไลท์
ในการลบโน้ต แตะข้อความที่ไฮไลท์ จากนั้นแตะลบโน้ต
ในการเปลี่ยนสีของโน้ต ให้แตะข้อความที่ไฮไลท์ไว้ แล้วแตะ Colors

และเลือกสีจากเมนู

ดูที่คั่นหน้าหนังสือ ไฮไลท์

และโน้ตเหล่านี้ทั้งหมดของคุณ

ในการดูที่คั่นหน้าหนังสือ ไฮไลท์ และโน้ตที่คุณเพิ่มไว้

ให้แตะ จากนั้นแตะที่คั่นหน้าหนังสือ แล้วแตะที่คั่นหน้า

ในการดูโน้ต แตะที่ตัวบ่งชี้

ขยายภาพ

แตะภาพนั้นสองครั้ง

ไปที่เฉพาะหน้า

แตะใกล้กับตรงกลางของหน้าปัจจุบันเพื่อแสดงแผงควบคุม

จากนั้นลากที่แถบเลือกหน้าที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อไปยังหน้าที่ต้องการ

การกลับไปอ่านยังหน้าที่เปิดดูจาก

สารบัญหรือฟุตโน้ต

แตะเล่นต่อ