iPhone - การหาทิศ

background image

การหาทิศ

หาทิศที่ iPhone ของคุณชี้ไปข้างหน้า: ถือ iPhone ในแนวแบนราบขนานกับพื้นบนมือของคุณ

ทิศข้างหน้าจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ และที่ตั้งจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

114

background image

เปลี่ยนระหว่างทิศเหนือจริงกับ

ทิศเหนือสนามแม่เหล็ก

แตะ