iPhone - เกี่ยวกับแผงหนังสือพิมพ์

background image

เกี่ยวกับแผงหนังสือพิมพ์

แผงหนังสือพิมพ์จัดระเบียบวารสารและหนังสือพิมพ์ด้วยชั้นวางให้คุณเข้าหารายการสิ่งพิมพ์ได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว แอปฯ แผงหนังสือพิมพ์ปรากฏบนชั้นวาง และทันทีที่ฉบับใหม่ออกมา

ป้ายกำกับจะปรากฏขึ้นให้คุณทราบว่ารายการฉบับใหม่พร้อมให้อ่าน รายการสิ่งพิมพ์จะส่งไปที่

iPhone อย่างอัตโนมัติ

0FPb#:P=: N#^C Z:SbI$M0Z?Q>#

ค้นหาแอปฯ แผงหนังสือพิมพ์: แตะแผงหนังสือพิมพ์เพื่อให้ชั้นวางปรากฏขึ้น แล้วแตะ Store
แอปฯ แผงหนังสือพิมพ์จะเพิ่มไว้ที่ชั้นวางของคุณทันทีที่คุณซื้อแอปฯ เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าใช้

เปิดแอปฯ เพื่อดูรายการฉบับต่างๆ ของแอปฯ และตัวเลือกรายการสมัครต่างๆ
การสมัครการซื้อภายในแอปฯ ซึ่งการซื้อภายในแอปฯ จะเรียกเก็บไปยังบัญชีร้านของคุณ

โปรดดู “ค่าติดตั้งของ Store” ที่หน้า 104
ราคาจะแตกต่างกันออกไป และแอปฯ แผงหนังสือพิมพ์อาจไม่มีในทุกภูมิภาค