iPhone - การอ่านรายการฉบับล่าสุด

background image

การอ่านรายการฉบับล่าสุด

เมื่อมีหนังสือพิมพ์หรือวารสารใหม่ แผงหนังสือพิมพ์จะดาวน์โหลดตอนที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

และติดป้ายกำกับบนไอคอนของแอปฯ เพื่อแจ้งให้คุณทราบ การเริ่มอ่านให้เปิดแผงหนังสือพิมพ์

แล้วหาแอปฯ ที่มีป้ายประกาศ “ใหม่”
แอปฯ แต่ละตัวจะจัดรายการด้วยวิธีการของตนเองแตกต่างกันไป ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลบ ค้นหา

หรือใช้งานรายการแต่ละฉบับ โปรดดู ข้อมูลวิธีใช้ของแอปฯ นั้นหรือรายการของ App Store
การปิดดาวน์โหลดอัตโนมัติ: ไปที่ตั้งค่า > Store แล้วปิดดาวน์โหลดอัตโนมัติจากสิ่งพิมพ์

102

background image

App Store

23

เกี่ยวกับ App Store

คุณสามารถค้นหา เลือกดู แสดงความคิดเห็น ซื้อ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นต่างๆ

จาก App Store ไปที่ iPhone ได้โดยตรง
ต้องให้ iPhone เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเลือกชม App Store โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 145

การซื้อแอปฯ คุณยังจำเป็นต้องใช้ Apple ID (อาจไม่มีในทุกภูมิภาค) โปรดดู “ค่าติดตั้งของ

Store” ที่หน้า 104
หมายเหตุ: App Store อาจไม่มีบริการในทุกภูมิภาค และเนื้อหาใน App Store

อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค คุณสมบัติต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้

0UN?ZF5I[5LI#Genius

1?C$FI6IM7Z01

การค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

เลือกดูรายการคัดสรรเพื่อดูแอปฯ ที่น่าสนใจหรือที่แนะนำใหม่ๆ หรือเลือกดูผ่าน Top 25