iPhone - Skriva ut webbsidor, PDF-filer och andra dokument

background image

Skriva ut webbsidor, PDF-filer och andra dokument

Så här skriver du ut en webbsida, PDF eller ett Överblick-dokument: Tryck på och sedan på
Skriv ut.
Se ”Utskrifter” på sidan 29 för mer information.

76

Kapitel 7

Safari