iPhone - Söka

background image

Söka

Med hjälp av sökfältet i det övre högra hörnet kan du söka på webben, i den aktuella sidan eller i
ett PDF-dokument.
Så här söker du på webben, i den aktuella sidan eller i ett sökbart PDF-dokument: Ange text i
sökfältet.

Â

Så här söker du på webben: Tryck på ett av förslagen som visas eller tryck på Sök.

Â

Så här hittar du söktexten i den aktuella sidan eller i PDF-dokumentet: Rulla till skärmens
nederkant och tryck på posten under På den här sidan.
Den första förekomsten är markerad. Om du vill hitta ytterligare förekomster trycker du på .

Byta sökmotor

Öppna Inställningar > Safari > Sökmotor.