iPhone - Läslista

background image

Läslista

I läslistan kan du lägga till länkar till webbsidor som du vill läsa senare.
Så här lägger du till en länk till den aktuella sidan i läslistan: Tryck på och tryck sedan på
Lägg till i läslista.
Så här lägger du till en länk i läslistan: Håll ned länken och välj Lägg till i läslista.

Visa läslistan

Tryck på

och sedan på Läslista.

Hålla läslistan uppdaterade på dina
iOS-enheter och datorer med hjälp
av iCloud

Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Bokmärken. Se ”iCloud” på
sidan 17.