iPhone - Länkar

background image

Länkar

Så här följer du en länk på en webbsida: Tryck på länken.

Visa en länks måladress

Håll fingret på länken.

Identifierade data, till exempel telefonnummer och e-postadresser, kan också visas som länkar på
webbsidor. Håll fingret på en länk om du vill visa tillgängliga alternativ. Se ”Använda länkar och
upptäckta data” på sidan 70.