iPhone - Bokmärken och historik

background image

Bokmärken och historik

Så här bokmärker du en webbsida: Öppna sidan, tryck på och tryck sedan på Bokmärk.
När du sparar ett bokmärke kan du redigera rubriken. Som förval sparas bokmärken högst upp i
Bokmärken. Tryck på Bokmärken om du vill välja en annan mapp.
Så här visar du tidigare webbsidor (historik): Tryck på och sedan på Historik. Vill du rensa
historiklistan trycker du på Rensa.

Öppna en bokmärkt webbsida

Tryck på

.

Redigera ett bokmärke eller en
bokmärkesmapp

Tryck på

, välj den mapp som innehåller bokmärket eller den mapp du

vill redigera och tryck sedan på Ändra.

Hålla bokmärken uppdaterade på
dina datorer och iOS-enheter med
hjälp av iCloud

Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Bokmärken. Se ”iCloud” på
sidan 17.

Synkronisera bokmärken med
webbläsaren på datorn

Se ”Synkronisera med iTunes” på sidan 18.