iPhone - Visa bilagor

background image

Visa bilagor

iPhone visar bildbilagor i många vanliga format (JPEG, GIF och TIFF) tillsammans med texten i
e-brev. iPhone kan spela upp många typer av ljudbilagor, som MP3, AAC, WAV och AIFF. Du kan
hämta och visa filer (som PDF-filer, webbsidor, text, Pages-, Keynote-, Numbers- och Microsoft
Word-, Excel- och PowerPoint-dokument) som bifogats till brev som du tar emot.
Så här visar du en bifogad fil: Tryck på bilagan så att den öppnas i Överblick. (Du kanske måste
vänta medan filen hämtas innan du kan visa den.)

Öppna en bifogad fil

Tryck på bilagan, håll kvar och välj sedan ett program som den ska öppnas
med. Om inget program har stöd för filen och formatet inte stöds av
Överblick kan du bara visa filnamnet men inte öppna filen.

Spara en bifogad bild eller video

Håll fingret på bilden eller videon och tryck sedan på Spara bild eller video.
Objektet sparas i albumet Kamerarulle i programmet Bilder.

Överblick har stöd för följande dokumenttyper:

.doc, .docx

Microsoft Word

.htm, .html

Webbsidor

.key

Keynote

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

Förhandsvisning, Adobe Acrobat

.ppt, .pptx

Microsoft PowerPoint

70

Kapitel 6

Mail

background image

.rtf

Formaterad text

.txt

Text

.vcf

Kontaktinformation

.xls, .xlsx

Microsoft Excel