iPhone - Använda länkar och upptäckta data

background image

Använda länkar och upptäckta data

iPhone känner igen webblänkar, telefonnummer, e-postadresser, datum och andra typer av
information som kan öppna en webbsida, skapa ett föradresserat e-brev, skapa eller uppdatera en
kontakt eller utföra någon annan praktisk åtgärd. Upptäckta data visas med blå understruken text.

Tryck på en av länkarna om du vill använda den förvalda åtgärden, eller håll den nedtryckt tills
andra åtgärder visas. För en adress kan du till exempel visa platsen i Kartor eller lägga till den i
Kontakter.