iPhone - Använda flera konton

background image

Använda flera konton

Om du har ställt in fler än ett konto ger delen Konton på skärmen Brevlådor tillgång till alla dina
konton. Du kan även trycka på Alla inkorgar om du vill visa alla inkommande brev i en och samma
lista. Läs mer om att ställa in ytterligare e-postkonton i ”Konton och inställningar för e-post” på
sidan 72.

När du skriver ett nytt brev väljer du vilket konto som brevet ska skickas från genom att trycka på
Från-fältet.