iPhone - Utlandssamtal

background image

Utlandssamtal

Ringa utlandssamtal från ditt hemområde

För information om utlandssamtal från ditt hemland, inklusive taxor och avgifter, kontaktar du din
mobiloperatör eller besöker operatörens webbplats.

Använda iPhone utomlands

När du är utomlands kanske du kan använda iPhone till att ringa, skicka och ta emot
textmeddelanden och använda program som ansluter till Internet, beroende på tillgängliga
nätverk.
Så här aktiverar du möjligheten att ringa utomlands: Kontakta din mobiloperatör angående
tillgänglighet och avgifter.

65

Kapitel 5

Telefon

background image

Viktigt:

Avgifter för samtal, textmeddelanden och data-roaming kan tillkomma. Du kan undvika

kostnader för telefonsamtal och data som levereras via mobilnätverket (inklusive visuella
röstmeddelanden) när du befinner dig utanför din operatörs nätverk genom att avaktivera Röst-
roaming och Data-roaming.

Om du har en iPhone 4S som har aktiverats för att användas i ett CDMA-nätverk kan du eventuellt
använda roaming på GSM-nätverk om telefonen har ett installerat SIM-kort. Se ”Installera SIM-
kortet” på sidan 14. När iPhone är ansluten till ett GSM-nätverk via roaming har den tillgång till
GSM-nätverksfunktioner. Avgifter kan tillkomma. Kontakta mobiloperatören för mer information.

Stänga av röst-roaming i ett CDMA-
nätverk

Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk.
Om du stänger av röst-roaming avaktiveras telefonsamtal när du är utanför
din operatörs nätverk.

Stänga av data-roaming

Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk.
Om du stänger av data-roaming avaktiveras dataöverföring över
mobilnätverket. Program som är beroende av tillgång till Internet
avaktiveras om inte iPhone har tillgång till Internet via en Wi-Fi-anslutning.
Leverans av visuella röstmeddelanden upphör under roaming om de inte är
kostnadsfria hos din operatör.

Ställa in iPhone så att rätt prefix
läggs till när du ringer i ett annat
land

Öppna Inställningar > Telefon och aktivera International Assist (inte
tillgängligt i alla områden). På så sätt kan du använda kontakter och
favoriter när du vill ringa samtal till USA utan att behöva lägga till ett prefix
eller en landskod.

Ange vilken operatör som ska
användas

Öppna Inställningar > Operatör. Det här alternativet är endast tillgängligt
när du befinner dig utanför din operatörs nätverk, och kan endast användas
med operatörer som har roaming-avtal med din tjänstleverantör. Se
”Operatör” på sidan 168 för mer information.

Använda GSM-nätverk utomlands
med en CDMA-aktiverad iPhone

Öppna Inställningar > Nätverk > Roaming och stäng av Internationell
CDMA.

Lyssna på röstmeddelanden när
visuella röstmeddelanden inte är
tillgängliga

Ring upp ditt eget nummer (med CDMA slår du ditt nummer följt av #) eller
håll ned ”1” på sifferknappsatsen.

Stänga av mobildata

Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk.

Stänga av mobiltjänster

Öppna > Inställningar, tryck på Flygplansläge så att det aktiveras och tryck
sedan på Wi-Fi så att detta aktiveras.
Inkommande telefonsamtal skickas till röstbrevlåda. Slå av flygplansläge för
att ringa och ta emot samtal igen och hämta dina röstmeddelanden.

66

Kapitel 5

Telefon