iPhone - VPN

background image

VPN

VPN-nätverk används i organisationer för säker och privat kommunikation över ett icke-privat
nätverk. Du kan behöva konfigurera VPN för att exempelvis kunna hämta företagets e-post. Denna
inställning visas när VPN är inställt på iPhone och med den kan du aktivera och avaktivera VPN. Se
”Nätverk” på sidan 170.

167

Kapitel 32

Inställningar