iPhone - Operatör

background image

Operatör

Den här inställningen visas på GSM-nätverk när du är utanför din operatörs nätverk och andra
lokala nätverk kan användas för telefonsamtal, visuell röstbrevlåda och Internetanslutningar via
mobiltelefonen. Du kan endast ringa med operatörer som har ett roamingavtal med din operatör.
Ytterligare avgifter kan tillkomma. Roamingavgifter kan debiteras av den andra operatören,
genom din operatör.
Så här väljer du operatör: Öppna Inställningar > Operatör och välj vilket nätverk du vill använda.

När du valt ett nätverk kommer iPhone bara att använda det nätverket. Om nätverket inte är
tillgängligt visas ”Ingen service” på iPhone.