iPhone - Vitt på svart

background image

Vitt på svart

Använd vitt på svart för att invertera färgerna på iPhone-skärmen så att det blir enklare att läsa på
skärmen. När vitt på svart används ser skärmen ut som ett fotografiskt negativ.
Så här inverterar du skärmens färger: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Vitt på
svart.

Tala markering