iPhone - Kompatibilitet med hörapparater

background image

Kompatibilitet med hörapparater

Den amerikanska myndigheten FCC har sammanställt kompatibilitetskrav med hörapparater
för digitala trådlösa telefoner. Dessa regler kräver att vissa telefoner testas och graderas enligt
ANSI C63.19-2007 som är en standard för kompatibilitet med hörapparater. ANSI-standarden för
kompatibilitet med hörapparater innehåller två typer av graderingar: en M-gradering innebär en
minskad radiofrekvensstörning som ger akustisk koppling för hörapparater som inte använder
läget för teleslinga, medan en T-gradering innebär en induktiv koppling för hörapparater som
använder läget för teleslinga. De här graderingarna ges längs en skala från ett till fyra där fyra är
mest kompatibel. En telefon betraktas som kompatibel med hörapparater enligt FCC:s regler om
den graderas som M3 eller M4 för akustisk koppling och T3 eller T4 för induktiv koppling.

Du hittar aktuella iPhone kompatibilitetsgraderingar för hörapparater på www.apple.com/se/
support/hac.

Kompatibilitetsgraderingarna för hörapparater garanterar inte att en viss hörapparat fungerar
med en viss telefon. En del hörapparater kan fungera bra med telefoner som inte når upp till en
viss gradering. Du bör prova att använda en hörapparat och en telefon tillsammans, så att du vet
att de fungerar bra ihop, innan du köper något.

Hörapparatsläge
Phone 4 GSM har ett hörapparatsläge som, när det aktiveras, kan minska störningar för vissa
hörapparatsmodeller. I hörapparatsläget minskas sändarstyrkan för mobilradio i bandet GSM 1900
MHz vilket kan leda till minskad 2G-mobiltäckning.
Så här aktiverar du hörapparatsläget (iPhone 4 GSM): Öppna Inställningar > Allmänt >
Hjälpmedel.