iPhone - Anpassade vibrationer

background image

Anpassade vibrationer

Du kan tilldela särskilda vibreringsmönster för telefonsamtal eller FaceTime-samtal från viktiga
kontakter. Välj bland befintliga mönster eller skapa ett nytt mönster.
Så här aktiverar du anpassade vibrationer: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel >
Anpassade vibrationer.

Välja vibreringsmönster för en
kontakt

Tryck på Kontakter och välj en kontakt. Tryck sedan på Vibrering. Om
Vibrering inte visas i kontaktinformationen trycker du på Ändra och lägger
till alternativet.

Skapa ett nytt vibreringsmönster

Om du redan redigerar en kontakt trycker du på Vibrering och sedan på
Skapa ny vibrering Du kan även gå till Inställningar > Ljud > Vibrering >
Skapa ny vibrering.

Ställa in ett anpassat mönster som
standardmönster

Gå till Inställningar > Ljud > Vibrering och välj ett mönster.

162

Kapitel 31

Hjälpmedel

background image

LED-blixt vid varningar