iPhone - Ändra en boks utseende

background image

Ändra en boks utseende

Du kan ändra storlek på texten, typsnitt och sidfärg i en del böcker.
Så här ändrar du ljusstyrkan: Tryck nära mitten av en sida så att reglagen visas och tryck sedan
på . Om inte visas trycker du först på

.

Ändra typsnitt eller textstorlek

Tryck nära mitten av en sida så att reglagen visas och tryck sedan på

.

Tryck på Typsnitt för att välja ett teckensnitt. Alla böcker stöder inte ändring
av typsnittet.
I en del böcker kan du bara ändra textstorlek när iPhone är i stående
riktning.

Ändra färg på sidan och texten

Tryck nära mitten av en sida så att reglagen visas, tryck på

och sedan

på Tema. Denna inställning gäller för alla böcker som stöder den.

Aktivera eller avaktivera
marginaljustering och avstavning

Öppna Inställningar > iBooks. En del böcker och PDF-filer kan inte
marginaljusteras eller avstavas.