iPhone - Utskrifter

background image

Utskrifter

AirPrint

Med AirPrint kan du skriva ut trådlöst via skrivare med stöd för AirPrint. Du kan skriva ut från
följande:

Mail – e-brev och bilagor som kan öppnas i Överblick.

Â

Bilder och Kamera – bilder.

Â

Safari – webbsidor, PDF-filer och andra bilagor som kan öppnas i Överblick.

Â

iBooks – PDF-filer.

Â

Kartor – en bild av kartan som visas på skärmen.

Â

Anteckningar – anteckningen som visas för tillfället.

Â

En del andra program från App Store kan eventuellt ha stöd för AirPrint.

Skrivare med stöd för AirPrint kräver ingen inställning, det räcker med att de är anslutna
till samma Wi-Fi-nätverk som iPhone. Mer information finns på support.apple.com/kb/
HT4356?viewlocale=sv_SE.

Skriva ut ett dokument

AirPrint använder Wi-Fi-nätverket till att skicka utskrifter trådlöst till skrivaren. iPhone och
skrivaren måste finnas i samma Wi-Fi-nätverk.
Så här skriver du ut ett dokument: Tryck på , eller (beroende på vilket program du
använder) och tryck sedan på Skriv ut. Välj en skrivare och utskriftsalternativ och tryck sedan på
Skriv ut.

Visa status för utskrifter

Tryck två gånger på hemknappen och sedan på Utskriftscenter.

Programmet Utskriftscenter visas som senaste program när ett dokument skrivs ut. En bricka på
programsymbolen visar hur många dokument som köar för utskrift.

Om du skriver ut fler än ett dokument kan du markera en utskrift så att dess status visas.

Avbryta en utskrift

Dubbelklicka på hemknappen , tryck på Utskriftscenter, markera
utskriften (om du skriver ut fler än ett dokument) och tryck sedan på Avbryt
utskrift.

29

Kapitel 3

Grunderna