iPhone - Skriva

background image

Skriva text

Använd tangentbordet till att skriva in text. Tangentbordet rättar stavfel, förutser vad du tänker
skriva och lär sig medan du använder det. Beroende på vilket program du använder kan det
intelligenta tangentbordet föreslå rättelser medan du skriver så att du snabbt märker om du
stavat fel.
Så här skriver du text: Tryck på ett textfält så att tangentbordet visas på skärmen.

När du skriver visas varje bokstav du skriver in ovanför ditt finger. Om du trycker på fel tangent
kan du dra fingret till rätt tangent. Bokstaven skrivs inte in förrän du lyfter fingret från tangenten.

Radera föregående tecken

Tryck på

.

Skriva en versal

Tryck på skifttangenten innan du trycker på en bokstav. Du kan även
hålla ett finger på skifttangenten och sedan dra till en bokstav.

Snabbt skriva en punkt följt av
mellanslag

Tryck två gånger på mellanslagstangenten. Du kan aktivera och avaktivera
den här funktionen under Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

Använd automatisk korrigering till
att föra in ”’ll”

Skriv ”lll”. Om du exempelvis skriver ”youlll” ändras det till ”you’ll”.

25

Kapitel 3

Grunderna

background image

Skriva enbart versaler

Tryck på skiftknappen två gånger . Tryck på skifttangenten igen så stängs
skiftlåset av. Du kan aktivera och avaktivera den här funktionen under
Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

Skriva siffror, skiljetecken och
symboler

Tryck på sifferknappen

. Du kan visa fler skiljetecken och andra symboler

om du trycker på symbolknappen

.

Ange alternativ för att skriva

Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

Skriv ett alternativt tecken genom

att hålla ned en knapp och välj en

variant genom att dra med fingret.

Automatisk korrigering och rättstavning

För många språk korrigerar iPhone automatiskt felstavningar eller så får du förslag medan du
skriver. När iPhone föreslår ett ord kan du acceptera förslaget utan att avbryta skrivandet.

Obs! Du hittar en lista över språk som stöds på www.apple.com/se/iphone/specs.html.

Föreslaget ord

Godkänn förslaget: Skriv ett mellanslag eller ett skiljetecken, eller tryck på returtangenten.
Avvisa förslaget: Tryck på krysset.
Varje gång du avvisar ett förslag för ett visst ord blir det mer troligt att iPhone accepterar ordet
nästa gång.

iPhone kanske även stryker under ord som du redan har skrivit och som kan vara felstavade.

Ersätta ett felstavat ord

Tryck på ordet och tryck sedan på ett av förslagen.
Om det önskade ordet inte visas i listan skriver du det på nytt.

Slå på eller av automatisk
korrigering och stavningskontroll

Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

Kortkommandon och din personliga ordlista

Med kortkommandon kan du skriva några få tecken i stället för ett långt ord eller en fras. Den
utökade texten visas när du skriver kortkommandot. Till exempel utökas kortkommandot ”mvh”
till ”Med vänlig hälsning”.
Så här skapar du ett kortkommando: Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord, och tryck på
Lägg till nytt kortkommando.
Så här lägger du till ett ord eller en fras i den personliga ordlistan så att iPhone inte försöker
korrigera eller ersätta det:
Skapa kortkommandot men lämna fältet Kortkommando tomt.

Redigera ett kortkommando

Öppna Inställningar > Tangentbord och tryck på kortkommandot.

26

Kapitel 3

Grunderna

background image

Redigera text

Pekskärmen gör det enkelt att ändra i text som du har skrivit in. Ett förstoringsglas på skärmen
hjälper dig att placera insättningspunkten precis där du vill ha den. Genom att dra i handtagen
kan du markera mer eller mindre text. Du kan också klippa ut, kopiera och klistra in text och bilder
inom program och mellan program.
Så här placerar du in insättningspunkten: Tryck med fingret tills förstoringsglaset visas och dra
sedan insättningspunkten dit du vill ha den.

Så här markerar du text: Tryck på insättningspunkten så att markeringsknapparna visas.

Du kan också markera ett ord genom att trycka snabbt två gånger. I skrivskyddade dokument,
exempelvis webbsidor eller mottagna brev, markerar du ett ord genom att trycka på det och hålla
kvar fingret på ordet. Dra i handtagen för att markera mer eller mindre text.

Klippa ut eller kopiera text

Markera text och tryck sedan på Klipp ut eller Kopiera.

Klistra in text

Tryck på insättningspunkten och tryck på Klistra in. Den senaste texten du
klippte ut eller kopierade matas in. Du kan också markera texten och trycka
på Klistra in om du vill ersätta texten.

Ångra den senaste redigeringen

Skaka iPhone och tryck på Ångra.

Göra texten till fetstil, kursiv eller
understruken

Tryck på om knappen är aktiverad och tryck sedan på B/I/U.

Slå upp ett ords betydelse

Tryck på om knappen är aktiverad och tryck sedan på Definiera.

Få förslag på alternativa ord

Tryck på Föreslå om knappen är aktiverad och tryck sedan på ett av orden.

Tangentbordslayouter

I Inställningar väljer du tangentbordslayouter för virtuella och fysiska tangentbord. De tillgängliga
layouterna beror på tangentbordsspråket.

27

Kapitel 3

Grunderna

background image

Så här väljer du en tangentbordslayout: Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord >
Internationella tangentbord. Markera ett tangentbord.
För varje språk kan du göra separata val dels för skärmtangentbordet och dels för eventuella
externa tangentbord. Det virtuella tangentbordets layout bestämmer layouten för tangentbordet
på iPhone-skärmen. Det fysiska tangentbordets layout bestämmer layouten på det Apple Wireless
Keyboard du har anslutit till iPhone.

Använda ett Apple Wireless Keyboard

Du kan även använda ett Apple Wireless Keyboard (säljs separat) till att skriva på iPhone. Apple
Wireless Keyboard ansluts via Bluetooth. Se ”Parkoppla en Bluetooth-enhet med iPhone” på
sidan 35.

När tangentbordet är parkopplat med iPhone ansluts det så fort det befinner sig inom räckvidden
(upp till 10 m). Du märker att tangentbordet är anslutet om skärmtangentbordet inte visas när du
trycker i ett textfält. Du kan spara på batteriet genom att stänga av tangentbordet eller ta bort
parkopplingen när du inte använder det.