iPhone - Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon

background image

Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon

Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon, som följer med iPhone har en mikrofon,
volymreglage och en inbyggd knapp med vilken du enkelt kan svara på och avsluta samtal samt
styra ljud- och videouppspelning.

Mittknapp

33

Kapitel 3

Grunderna

background image

Anslut hörlurarna när du vill lyssna på musik eller ringa ett telefonsamtal. Tryck på mittknappen
när du vill styra musikuppspelning eller svara på och avsluta samtal, även när iPhone är låst.

Pausa en låt eller video

Tryck på mittknappen. Du återupptar uppspelningen genom att trycka igen.

Hoppa till nästa låt

Tryck snabbt två gånger på mittknappen.

Återgå till föregående låt

Tryck snabbt tre gånger på mittknappen.

Spola framåt

Tryck snabbt två gånger på mittknappen och håll knappen nedtryckt.

Spola bakåt

Tryck snabbt tre gånger på mittknappen och håll den nedtryckt.

Justera volymen

Tryck på någon av knapparna + och –.

Svara på ett inkommande samtal

Tryck på mittknappen.

Avsluta ett pågående samtal

Tryck på mittknappen.

Avvisa ett inkommande samtal

Tryck och håll ned mittknappen i omkring två sekunder och släpp sedan.
Två låga pip bekräftar att du avvisat samtalet.

Växla till ett inkommande eller
parkerat samtal och parkera det
pågående samtalet

Tryck på mittknappen. Tryck igen när du vill växla tillbaka till det första
samtalet.

Växla till ett inkommande eller
pausat samtal och avsluta det
aktuella samtalet

Tryck och håll ned mittknappen i ca två sekunder och släpp sedan. Två låga
pip bekräftar att du avslutat ditt första samtal.

Använda Siri eller Röststyrning

Håll mittknappen nedtryckt. Se kapitel 4, ”Siri,” på sidan 40 och
”Röststyrning” på sidan 30.

Om du får ett samtal när hörlurarna är anslutna hörs ringsignalen både via högtalaren på iPhone
och i hörlurarna.

AirPlay