iPhone - Länka en sensor

background image

Länka en sensor

Nike + iPod baserar sina träningsdata på en signal från en sensor (säljs separat) som du fäster
på skon. Första gången du startar ett träningspass uppmanas du att aktivera sensorn, som då
automatiskt länkas med iPhone. Du kan också använda Nike + iPod-inställningarna till att länka en
sensor med iPhone.

142

background image

Nike + iPod kan bara länkas till en sensor åt gången. Om du vill använda en annan sensor öppnar
du Nike + iPod-inställningarna och länkar till den nya sensorn.
Så här länkar du sensorn med iPhone: Fäst sensorn på skon och gå till Inställningar >
Nike + iPod > Sensor.

Länka en annan sensor med iPhone Gå till Inställningar > Nike + iPod > Sensor och tryck på Länka ny.