iPhone - Hantera och dela inspelningar

background image

Hantera och dela inspelningar

En inspelning märks med tidpunkten då den spelades in.
Så här sätter du en märkning på en inspelning: Tryck på bredvid inspelningen, tryck på på
informationsskärmen och ange en märkning eller välj Anpassad.

Ta bort en inspelning

Tryck på en inspelning i listan och tryck sedan på Radera.

Visa information om en inspelning

Tryck på

bredvid inspelningen.

Skicka en inspelning via e-post eller
i ett meddelande

Tryck på en inspelning i listan och tryck sedan på Dela.

140

Kapitel 28

Röstmemon