iPhone - Använda kalkylatorn

background image

Använda kalkylatorn

Tryck på siffror och funktioner i Kalkylator på samma sätt som med en vanlig miniräknare. När
du trycker på knappen för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera visas en vit ring runt
knappen. På så vis vet du alltid vilken funktion som kommer att utföras.

Lägg till ett nummer till

minnet.

Rensa minnet.

Rensa skärmen.

Ta bort ett nummer från

minnet.

Hämta ett nummer från

minnet (en vit ring anger

att ett nummer finns

lagrat i minnet).