iPhone - Läsa de senaste numren

background image

Läsa de senaste numren

När ett nytt nummer har kommit ut för en tidning eller en tidskrift hämtas det automatiskt av
Tidningskiosk när du är ansluten till Wi-Fi. En bricka visas på Tidningskiosk-programmets symbol.
Börja läsa genom att öppna Tidningskiosk och leta efter program med banderollen Ny.

Varje publikation har sitt eget sätt att hantera tidigare nummer. Om du vill ha information om hur
du raderar, söker i eller arbetar med enskilda nummer hänvisas du till Tidningskiosk-programmets
hjälpinformation eller dess App Store-information. Du kan inte ta bort ett program i Tidningskiosk
från hyllan eller placera andra typer av program i hyllan.
Avaktivera automatiska hämtningar. Gå till Inställningar > Affär och avaktivera automatiska
hämtningar för publikationen.

125

Kapitel 22

Tidningskiosk

background image

App Store

23