iPhone - Köpa eller hyra videor

background image

Köpa eller hyra videor

I iTunes Store (eventuellt inte tillgängligt i alla områden) kan du köpa och hämta filmer, TV-
program och musikvideor. Vissa filmer kan också hyras för en begränsad tid. Videoinnehåll kan
vara tillgängligt i SD-format (480p), HD-format (720p) eller i båda formaten.
Så här gör du för att köpa eller hyra en video: Tryck på Köp eller Hyr.

När du köper ett objekt börjar det hämtas och det visas på skärmen Hämtningar. Se ”Kontrollera
hämtningsstatus” på sidan 122.

Förhandsvisa en video

Tryck på Förhandsvisning.

Visa förhandsvisningen på en TV
med hjälp av AirPlay och Apple TV

När förhandsvisningen startar trycker du på

och väljer Apple TV. Se

”AirPlay” på sidan 34.

Obs! Om du köper HD-video på iPhone 3GS hämtas videon i SD-format.