iPhone - Ändra bläddringsknapparna

background image

Ändra bläddringsknapparna

Du kan byta ut knapparna Musik, Podcaster, Videor och Sök längst ned på skärmen mot andra
knappar du använder oftare. Om du t.ex. ofta hämtar ljudböcker men sällan tittar på video kan du
byta ut knappen Videor mot Ljudböcker.
Så här ändrar du bläddringsknapparna: Tryck på Mer och sedan på Ändra. Dra sedan en knapp
till nederdelen av skärmen och lägg den ovanpå den knapp du vill ersätta.

Du kan även byta plats på knapparna längst ned på skärmen genom att dra dem åt höger eller
vänster. När du är klar trycker du på Klar.

När du bläddrar runt kan du trycka på Mer så kommer du åt även de knappar som inte redan
visas.