iPhone - Game Center-inställningar

background image

Vissa Game Center-inställningar är associerade med det Apple-ID du använder när du loggar in.
Andra finns i programmet Inställningar på iPhone.
Så här ändrar du Game Center-inställningar för ditt Apple-ID: Logga in med ditt Apple-ID, tryck
på Jag, tryck på kontobannern och välj Visa konto.
Så här anger du vilka notiser du vill få från Game Center: Öppna Inställningar > Notiser > Game
Center. Om Game Center inte visas aktiverar du Notiser.
Så här ändrar du begränsningar som påverkar Game Center: Öppna Inställningar > Allmänt >
Begränsningar > Game Center.

119

Kapitel 20

Game Center

background image

iTunes Store

21