iPhone - iCloud

background image

Obs! iCloud är inte tillgängligt i alla områden och funktionerna för iCloud kan variera mellan olika
områden.
Så här gör du för att logga in eller skapa ett iCloud-område: I Inställningar trycker du på iCloud.

17

Kapitel 2

Komma igång

background image

Aktivera eller avaktivera iCloud-
tjänster

Öppna Inställningar > iCloud.

Aktivera iCloud-säkerhetskopiering Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering.

Hitta din iPhone

Besök www.icloud.com, logga in med ditt Apple-ID och välj sedan Hitta min
iPhone.

Viktigt:

På iPhone måste Hitta min iPhone aktiveras under Inställningar >

iCloud innan iPhone kan hittas.

Köpa ytterligare iCloud-utrymme

Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på
Hantera lagring. Mer information om hur du köper iCloud-lagring hittar du i
help.apple.com/icloud.

Visa och hämta tidigare köp från
iTunes Store

Gå till iTunes och tryck på Purchased.

Visa och hämta tidigare köp från
App Store

Gå till App Store, tryck på Uppdatera och tryck sedan på Purchased.

Visa och hämta tidigare köp från
iBookstore

Gå till iBooks, tryck på Affär och tryck sedan på Purchased.

Aktivera automatisk hämtning av
musik, program eller böcker

Öppna Inställningar > Affär.

Mer information om iCloud finns på www.apple.com/se/icloud. Information om support finns på
www.apple.com/se/support/icloud.