iPhone - Kapitel 2:  Komma igång

background image

Komma igång

2

VARNING:

För att undvika skada bör du läsa alla anvisningar i den här handboken samt

säkerhetsinformationen i iPhone Produktguide – Viktig information på www.apple.com/se/
support/manuals/iphone innan du börjar använda iPhone.

·