iPhone - Ställa in en påminnelse

background image

Ställa in en påminnelse

Du kan ställa in en påminnelse för ett datum och en tidpunkt, för en plats eller för båda
alternativen.
Så här lägger du till en påminnelse: I Påminnelser trycker du på . Ange sedan en beskrivning
och tryck på Klar.

När du har lagt till en påminnelse kan du justera dess inställningar.

113

background image

Ange en plats för en påminnelse

Tryck på påminnelsen och tryck sedan på Påminn mig. Aktivera På en plats
och markera Vid avfärd eller Vid ankomst, eller båda alternativen.
Om du vill ändra platsen till någonting annat än din aktuella plats trycker
du på Nuvarande plats. Tryck sedan på Välj adress och välj en plats från
Kontakter.
Se ”Om platsbaserade påminnelser” på sidan 115.

Ange en sluttidpunkt för en
påminnelse

Tryck på påminnelsen och tryck sedan på Påminn mig. Aktivera På en
dag och ange sedan datumet och tidpunkten när du vill bli påmind.
Påminnelser vars slutdatum har uppnåtts och som inte har slutförts visas i
Notiscenter.

Lägga till anteckningar till en
påminnelse

Tryck på påminnelsen och tryck sedan på Visa mer. Tryck på Anteckningar.

Flytta en påminnelse till en annan
lista