iPhone - Använda tidtagaruret

background image

Använda tidtagaruret

Så här tar du tid på en aktivitet: Tryck på Tidtagarur och sedan på Start.
Tidtagaruret fortsätter att ta tid även om du växlar till ett annat program.